• Thế giới
 • Beardmen
 • Anh hùng
 • Video
 • background background
  Bộ tộc miền Bắc
  Kiếm thủ

  Linh hồn đồng đội – Tăng tốc độ của kiếm thủ đồng minh.

  Tiều phu

  Rìu Boomerang – Cơ hội biến rìu thành boomerang.

  Kẻ man rợ

  Phẫn nộ – Đòn sau mạnh hơn đòn trước 20%, miễn sao độ trễ của bạn ít hơn 1 giây.

  Phù thủy

  Pha chế thuốc – Tăng cơ hội những kỹ năng của đồng minh .

  Lính giáo

  Đòn kết liễu – Khi lính giáo sắp chết, sức tấn công có thể tăng 3 lần.

  Cư dân rừng
  Trùm Cóc ghẻ

  Động đất – Kẻ địch chịu đòn, càng gần trung tâm, sức tấn công càng mạnh.
  Da sắt – Tăng bảo vệ 75% trong vài giây.

  Nanh trắng

  Hù dọa – Cơ hội làm kẻ địch khiếp đảm trong khi tấn công.

  Rắn lục

  Đầu độc – Cơ hội đầu độc kẻ địch trong khi tấn công.

  Bờm gai

  Đang rơi – Cơ hội đẩy lùi kẻ địch trong khi tấn công.

  Gấu chiến

  Thịnh nộ – Cơ hội tăng sức tấn công và tốc độ ra đòn với mỗi cú đánh tiếp theo.

  Thầy bùa

  Cầu sét – Cơ hội tạo ra 3 tia sét để tấn công ngẫu nhiên kẻ địch.

  Gauls
  Trùm Râu bạc

  Tìm kiếm – Tìm một quả táo để phục hồi sinh lực.
  Rình mò – Trốn trong bộ râu, trở nêm bất khả xâm phạm.

  Tóc xám

  Cú giáng định mệnh – Quăng búa: kẻ địch càng xa, sức tấn công càng lớn.

  Kẻ phi lao điên khùng

  Mũi giáo định mệnh – Phi 3 ngọn giáo để tăng sức tấn công.

  Tóc đỏ

  Cốc bia – Khôi phục một phần sinh lực người say.

  Lính phòng thủ

  Bậc thầy che chắn – Cơ hội hóa giải hoàn toàn đòn tấn công của kẻ địch .

  Lính tấn công

  Bậc thầy nhảy nhót – Nhảy lên đối thủ, tấn công chậm.

  Bộ lạc núi
  Trùm Vong hồn

  Điều khiển – Dụ kẻ địch tạm thời.
  Bẫy gương – Tạo một bản sao kẻ địch để phòng thủ.

  Thầy tu lông lá

  Hồi sinh – Hồi sinh một lần sau khi chết, nhưng cải thiện các kỹ năng phục hồi.

  Chiến binh đồi núi

  Phản đòn – Cơ hội chống lại hoàn toàn đòn tấn công của kẻ địch .

  Lính giáo lông chim

  Vết thương mở – Tốc độ ra đòn giảm và kẻ địch bị mất sinh lực tạm thời.

  Lính chùy xì tin

  Choáng – Khiến kẻ địch bị mất khả năng tấn công tạm thời.

  Kẻ bắn đá bẩn thỉu

  Đòn chí mạng – Giảm cơ hội kết liễu kẻ địch với một đòn.

  Con trai của sa mạc
  Trùm Thần hài

  Hài phép thuật – changes it’s shape and gets invulnerability for a while.
  Nhấn – changes its shape and throws aside all nearby enemies by turns.

  Đao phủ mũ đỏ

  Spirit of a blade – every attack of the blade reduces the speed of the enemy attack.

  Cung thủ sa mạc

  Piercing attack – a chance to pierce with arrow all the enemies on the way.

  Lính giáo sa mạc

  Spear of meanness – attacks the weakest enemy.

  Pháp sư kỳ bí

  Accidental magic – turns allies into mice, and opponents into cheese.

  Sát thủ dao móc

  Crit – chance to make a double damage.

  Sinh vật kỳ diệu
  Trùm Quỷ dữ

  Cháy – attack the enemies with fire.
  Tê liệt – it reduces defense twice and has a small chance to kill the enemy.

  Bạch tuộc bóng đêm

  Vampirism – restores their health at the expense of the dead enemy.

  Vệ binh pha lê

  Сhilblain – reduces enemy attack speed greatly.

  Quỷ than đá

  Flaming up – rolls out on the battlefield in the form of stone, restores his health to the maximum and then goes back into battle.

  Hộp sấm rền

  Thunderstorm – attacks the enemy with lightning

  Sâu trố

  The gape – calls butterflies which attacks the enemies.

  Người giám hộ
  Vệ binh thôi miên

  Sleep – a chance to plunge the enemy into a deep sleep and make it impossible to attack for a while.

  Hoa ăn thị

  Reduction – reduces the enemies in size.

  Ốc sên

  Alive shield – greatly increases health and get in a defensive stance, taking the brunt.

  Kẻ mơ mộng

  Healing teleportation – if health is less than a half, has a chance to teleport and heal.

  Bánh vòng

  Swallowing – the smaller the size of the enemy, the greater chance to swallow it wholly.

  Thây ma
  Nô bộc thây ma

  Infection – all the combat abilities of the enemy are redusing.

  Chiến binh thây ma

  Deadly cutie – each attack has a chance to kill the infected enemy.

  Phù thủy thây ma

  Call – a chance to grab a few enemies and deny to attack for a while.

  Chủ soái thây ma

  Dead’s Armor – increases the armor of all the ally zombies.

  Thây ma ghê rợn

  Creep – immunity to all attacks of shooters, javelin throwers, etc.

  Cư dân của mìn
  Kẻ ăn nhũ đá

  Shaking – causes stalactitofall that restores health or causes damage to the enemy.

  Bóng ba

  The power of three – while three of them they have three bonuses, the death of each one takes one of the bonuses: attack speed, the chance to cause double damage, increase armor.

  Bóng đêm

  Camouflage – on the battlefield he finds dark niches in which he hides and attacks the passing enemies.

  Ma quỉ
  Trùm Ma

  Ban phước – forces the nearest enemy to treat the boss for a while and immobilize another enemies.
  Tẩy trần – all the enemies lose half of their health.

  Chiến binh gió

  Handsaw – a chance to strengthen the attack for a while and gain the ability to attack all nearby enemies simultaneously.

  Pháp sư chiến đấu

  The round punch – chance damage to all enemies around in close-in fighting.

  Ma xiềng xích

  Closing – a chance to enter into the trap of the enemy and immobilize it.

  Bậc thầy búa tạ

  Symbol of weakness – a chance to summon a symbol, each symbol’s attack reduces the damage of the enemy.

  Thợ cắt tóc

  Biting shield – a chance to get a full immunity to physical damage with the possibility to attack for a while.

  vi
  pig
  worm
  bunny
  turtle
  bird
  rainbow_porcupine
  buffalo
  comming soon